ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obnova řemesel v Beskydech, z. s.
Ostravice 419, 739 14
IČ: 01308017
bankovní účet: 107-4766990237/0100

e-mail: obreb@seznam.cz, obnovaremesel@gmail.com
tel: 608 721 653
facebook: Obnova řemesel v Beskydech

Chcete-li se aktivně podílet na práci spolku OBŘEB, zde jsou stručné informace:

KDO SE MŮŽE SE STÁT ČLENEM?
Členem spolku Obnova řemesel v Beskydech (dále OBŘEB) se může stát každá osoba starší 15 let, která vyplní přihlášku.

JAKÁ MÁ ČLEN PRÁVA?
– má právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat a být volen do orgánů spolku
– má právo na valné hromadě rozhodovat o všech zásadních záležitostech spolku
– má právo navrhovat témata projektových žádostí, podílet se na tvorbě projektů a realizaci projektů (jako dobrovolník nebo na pracovní poměr)
– má právo využít 20% slevy na placené akce OBŘEB (workshopy, semináře, exkurze,…)

JAKÉ MÁ ČLEN POVINNOSTI?
– pokud je člen zvolen do orgánu/ů spolku, je povinen v těchto orgánech pracovat aktivně a svědomitě
– člen je povinen podílet se na propagaci aktivit spolku

Stanovy a výroční zprávu si můžete stáhnout zde – Stanovy, Výroční zpráva 2013-2014, Výroční zpráva 2015 – 2016.