PROJEKTY

Suché kamenné zdi
Cíl projektu: Základním cílem projektu bylo informování veřejnosti o existenci suchých kamenných zdí v krajině a o způsobech jejich stavění. Dalším cílem bylo oživení tradičního řemesla kameník pomocí výuky stavění pro veřejnost a postavením drobné kamenné stavby.

Dobrovolníci pro OBŘEB
V roce 2014 spolek Obnova řemesel v Beskydech realizoval projekt, který mapoval suché kamenné zdi v krajině. Díky tomuto projektu vznikla základní databáze zdí a byly vytvořeny dvě naučné trasy. Nový projekt Dobrovolníci pro OBŘEB si kladl za cíl najít nové zdi a vytvořit nové trasy a díky tomu získat dobrovolníky pro budoucí činnost OBŘEB.