WYSIWYG Web Builder
Obnova řemesel v Beskydech, z. s. (zapsaný spolek) byl založen na sklonku roku 2012. Jak již z názvu vyplývá, cílem spolku je popularizace a osvěta řemesel (nejen tradičních), rukodělných a výtvarných technik, dříve běžných domácích a hospodářských dovedností.

Co bylo na začátku?

Na začátku byl pocit.

Byl to povznášející pocit, který se dostavil, když se podařilo cosi vlastnoručně vyrobit.
Byla to slastná únava, když se něco postavilo, posekalo, pořezalo, …vlastníma rukama.
Byla to radost z ocenění zručnosti a obdivu nad nápaditostí.

Vždyť co může být lepšího, než káva z mnou vyrobeného hrnku. Co může být krásnějšího, než mnou uháčkovaný zvoneček. Když postavím suchou zeď z kamenů, má prostorová představivost se rázem vylepší (a úlohy z geometrie již nejsou nepochopitelné). Posekám-li zahradu kosou, má tělesná schránka dostane nutný příděl fyzické námahy a zároveň ušetřím peníze (za benzín do sekačky, za posilovnu).
Back
Next