DOBROVOLNÍCI PRO OBŘEB

Projekt: Dobrovolníci pro OBŘEB (ukončen)

V roce 2014 spolek Obnova řemesel v Beskydech realizoval projekt, který mapoval suché kamenné zdi v krajině. Díky tomuto projektu vznikla základní databáze zdí a byly vytvořeny dvě naučné trasy. Nový projekt Dobrovolníci pro OBŘEB si kladl za cíl najít nové zdi a vytvořit nové trasy a díky tomu získat dobrovolníky pro budoucí činnost OBŘEB.
Mapování a tvorba tras probíhaly v oblasti Moravskoslezských Beskyd, primárně v katastrech obcí Ostravice, Staré Hamry, Bílá, Krásná, Morávka. Zájemci z řad dobrovolníků si mohli vybrat, zda chtějí vytvořit a ověřit trasu z již existující databáze zdí nebo zda chtějí tuto databázi rozšířit.
Jednotlivé zídky byly zaznamenány do mapy pomocí bodu GPS a ke každému byla přiřazena fotografie zdi, mohl být přidán popis, poznámka nebo zajímavost v okolí. Závěrem každý dobrovolník vyplnil krátký dotazník, ve kterém celou akci zhodnotil.
Na projektu pracovalo 11 dobrovolníků, vzniklo 7 nových naučných tras po suchých zídkách, jedna trasa byla ověřena. Dále bylo zmapováno 9 nových suchých kamenných zdí.

Popisy jednotlivých tras jsou ke zhlédnutí zde.

Projekt vznikl za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.